X
تبلیغات
زولا
جزوات کنکور کارشناسی ارشد و دکترای محیط زیست
برای کنکور سال 95

​​​​


جزوات تایپ شده کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست


 منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش  شامل:


1. اکولوژی، محمد رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران

2. بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول

3. شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم

4. روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول

5. مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

6. مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم

7. بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکلاو،ترجمه منصور مصداقی، انتشارات آستان،چاب دوم

8. جزوات اکولوژی حیات وحش ، مدیریت حیات وحش ، فنون حیات وحش ، زیست شناسی حفاظت دانشگاه تهران (دکتر کابلی)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی و دکتر وارسته) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر هماهی و دکتر ملکیان)، دانشگاه گیلان (دکتر نادری).

9. تست های کنکور 74 تا 94

 

منابع کتابچه شناخت محیط زیست شامل:


1. اکولوژی، محمود رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران، 1388.

2. شناخت محیط زیست، زمین سیاره زنده، دانیل بوتکین، دوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب ششم، 1382.

3.  مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاب اول، 1391.

4.  مبانی محیط زیست، کنت وات، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ ششم، 1382.

5. جزوات اکولوژی عمومی، شناخت محیط زیست ، انسان و محیط زیست دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان، دانشگاه صنعتی اصفهان

6. تست های کنکور 74 تا 94


 منابع کتابچه ارزیابی و آمایش سرزمین شامل:


1. شالوده آمایش سرزمین ، مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران

2. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران                     

3. جزوات ارزیابی، ارزیابی اثرات توسعه، لندسکپ اکولوژی دانشگاه تهران (دکتر دانه کار و دکتر جباریان)، دانشگاه گرگان (دکتر ماهینی) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر سفیانیان و دکتر فاخران)، دانشگاه گیلان (دکتر ثابت رفتار).

4. تست های کنکور 74 تا 94


منابع کتابچه آلودگی های محیط زیست شامل:


1. آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران

2. آلودگی محیط زیست (هوا-آب-خاک-صوت)، مینو دبیری، انتشارات نشر اتحاد، چاب سوم

3. آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مجید عرفان منش و مجید افیونی، انتشاراتنشر ارکان اصفهان

4. مهندسی کنترل آلودگی هوا (جلد اول و دوم )، اثر نوئل دونورز، ترجمه ایوب ترکیان و کتایون نعمت پور، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران،

5. جزوات الودگی هوا، الودگی آب وخاک ، مدیریت مواد زائد جامد: دانشگاه تهران (دکتر خراسانی)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر میرغفاری).

  1. تست های کنکور 74 تا 94

منابع کتابچه بیولوژی و پرنده شناسی شامل:


1. پستانداران ایران، هوشنگ ضیایی

2. راهنمای پرندگان ایران، جمشید منصوری

3. راهنمای صحرایی تخم و آشیانه پرندگان، کولین

4. جزوات بیولوژی حیوانات شکاری و پرنده شناسی دانشگاه تهران (دکتر کابلی و دکتر علیزاده)، دانشگاه گرگان (دکتر رضایی و دکتر وارسته) دانشگاه صنعتی اصفهان (دکتر هماهی و دکتر ملکیان)، دانشگاه گیلان (دکتر نادری).

  1. تست های کنکور 74 تا 94

در صورت تمایل به تهیه جزوات و مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09365011721


جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش ارزیابی محیط زیست


 منابع کتابچه ارزیابی شامل:


1. شالوده امایش سرزمین ، مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران

2. ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه اطلاعات جغرافیایی، مخدوم و همکاران، انتشارات دانشگاه تهران                     

3. جزوات ارزیابی ، ارزیابی اثرات توسعه ، لندسکپ اکولوژی دانشگاه تهران دکتر دانه کار، دکتر  جباریان ، دانشگاه  گرگان دکتر ماهینی، دانشگاه اصفهان دکتر سفیانیان ، دکتر  فاخران، دانشگاه گیلان دکتر ثابت رفتار

  1. تست های کنکور 74 تا 93

 منابع کتابچه ارزیابی اثرات شامل:


1. شریعت محمود ، منوری مسعود مقدمه ای بر ارزیابی اثرات زیست محیطی انتشارات ساز مان حفاظت محیط زیست تهران

2. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست - انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست تهران 1383

3. سی . جی . بارو اصول و روش های مدیریت زیست محیطی مترجم مهرداد اندرودی نشر کنگره تهران  1380

4.     A . Nixon & O . Harrop – Environmental Impact Assessment. RoutledgePob . London

4. تستهای کنکور دکتری 91 تا 93


 جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش تنوع زیستی

 

منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش مقطع کارشناسی شامل:


1. اکولوژی، محمود رضا اردکانی، انتشارات دانشگاه تهران

2. روشهای اندازه گیری تنوع زیستی، اجتهادی و همکاران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

3. بوم شناسی ومدیریت حیات وحش، گرام کالی و انتونی سیکلاو،ترجمه منصور مصداقی، انتشارات آستان،چاب دوم

4. جزوات اکولوژی حیات وحش ، مدیریت حیات وحش ، فنون حیات وحش ، زیست شناسی حفاظت دانشگاه تهران دکترکابلی، دانشگاه گرگان دکتر وارسته و دکتر رضایی، دانشگاه اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی، دانشگاه گیلان دکتر نادری

  1. تست های کنکور 74 تا 93

منابع کتابچه اکولوژی حیات وحش مقطع کارشناسی ارشد شامل:


1. ترجمه کتاب روش شناسی بوم شناسی، کربس

2. جزوه دینامیسم جمعیت گرگان ( دکتر وارسته)

3.جزوات اکولوژی تکمیلی دانشگاه تهران دکتر کرمی ، دانشگاه گرگان دکتر وارسته ، دانشگاه اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی

4. تستهای کنکور دکتری 91 تا 93

منابع کتابچه ژنتیک تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد شامل:


1. مبانی زیست شناسی حفاظت، منصوره ملکیان و محمود رضا همامی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

2. بوم شناسی ملکولی،جوانا فریلند، ترجمه منصوره ملکیان، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ اول

3. جزوات ژنتیک تکمیلی دانشگاه تهران دکتر کابلی، دانشگاه گرگان دکتر رضایی


منابع کتابچه تالاب و پرندگان مهاجر شامل:

1. جزوات مدیریت تالاب و پرندگان مهاجر دانشگاه تهران دکتر کابلی، دانشگاه گرگان دکتر وارسته، دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر ملکیان و دکتر همامی


منابع کتابچه ارزیابی زیستگاه شامل:


1. کتاب ارزیابی زیستگاه، موریسون و همکاران، ترجمه وارسته و ماهینی، چاپ اول

2.جزوه ارزیابی زیستگاه دانشگاه گرگان دکتر وارسته


جزوات تایپ شده دکتری محیط زیست گرایش آلودگی

 

منابع کتابچه آلودگی شامل:


1. آلودگی هوا، منابع، اثرات و کنترل، منصور غیاث الدین، انتشارات دانشگاه تهران

2. آلودگی محیط زیست (هوا-آب-خاک-صوت)، مینو دبیری، انتشارات نشر اتحاد، چاب سوم

3. آلودگی محیط زیست (آب، خاک و هوا)، مجید عرفان منش و مجید افیونی، انتشاراتنشر ارکان اصفهان

4. مهندسی کنترل آلودگی هوا (جلد اول و دوم )، اثر نوئل دونورز، ترجمه ایوب ترکیان و کتایون نعمت پور، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران،

5. جزوات آلودگی هوا، آلودگی آب وخاک: دانشگاه تهران دکتر  خراسانی، دانشگاه گرگان دکتر حسن رضایی، دانشگاه صنعتی اصفهان دکتر میرغفاری

  1. تست های کنکور 74 تا 93

منابع کتابچه آلودگی صنعتی شامل:


1. آلاینده­ ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست، عباس اسماعیل ساری، انتشارات نقش مهر، 1381

2. آلاینده­ های آلی، والکر، ترجمه مینوی دبیری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 2004

3.  جزوات آلودگی صنعتی اسماعیلی تربیت مدرس، حمیدیان تهران

4.  تست­های کنکور دکتری 91 تا 93

منابع کتابچه پسماند و منابع مکان­یابی و طراحی دفن زباله شامل:


1.  مدیریت مواد زاید خراسانی تهران، میرغفاری اصفهان، شیمی آلاینده ­ها حمیدیان

2.  مدیریت مواد زاید خراسانی تهران، میرغفاری اصفهان، شیمی آلاینده­ ها حمیدیان

3.  تست­های کنکور دکتری 91 تا 93

 

در صورت تمایل به تهیه جزوات و مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

09365011721